Leeg

Bodem in Nederland kan degradatie niet meer aan


De landbouw-, bos- en natuurbodems (rurale bodems) verzuren, raken overbemest, verdrogen, verdichting en de bodems worden kwetsbaarder.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg