Leeg

Naar een economie van en voor mensen 


In de economie gaat het vaak over mensen als productie-eenheden. Menselijk kapitaal. Vervangbaar. Menselijke waardigheid telt dan niet.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg