Leeg

Nieuws

 • Wei Wu Wei: een Nieuw Businessmodel voor de politiek
  Binnenkort zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De kloof tussen de kiezer en de politici lijkt groter dan ooit. En meer politieke partijen dan ooit strijden om de gunst van de kiezer. De partijen zetten alles op alles om zichzelf te profileren. Van nepaccounts tot doorrekeningen van het Centraal Planbureau. Het is tijd voor […] 18-02
 • De samenwerking van links (deel 2)
  De belangrijkste opdracht van links is in de nationale en Europese politiek weer een factor van betekenis worden en zo een tegenwicht aan neoliberaal en populistisch rechts te bieden. Dat kan door vergaande samenwerking, en op den duur samengaan, op een wervend programma waarvan bestaanszekerheid het kernpunt is. En door economische bestaanszekerheid te verbinden met […] 18-02
 • Studenten roepen Wageningen Universiteit op financieel duurzaam te worden
  Studenten van de Wageningse actiegroep Fossil Free Wageningen hebben een petitie aan het college van bestuur van Wageningen University & Research (WUR) aangeboden. Met deze petitie, die door ruim duizend mensen is ondertekend, roept de groep de universiteit op om over te stappen naar een duurzame bank die niet investeert in fossiele brandstoffen. Onder de […] 18-02
 • Verkiezingsprogramma’s verschillen in effect op de leefomgeving
  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in Nieuwspoort de analyse van de leefomgevingseffecten van verkiezingsprogramma’s voor de periode 2017-2021 gepresenteerd. De VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Vrijzinnige Partij hebben het PBL gevraagd hun maatregelenpakketten te analyseren. Partijen verschillen duidelijk in de mate waarin ze willen afwijken van het huidige beleid. In totaal […] 18-02
 • Kabinet legt basis voor Nationale Omgevingsvisie
  Nederland is een welvarend land, een land waar meer dan 17 miljoen mensen op een relatief kleine oppervlakte wonen, werken en recreëren. Ook in de toekomst moet ons land een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving bieden en economisch kunnen floreren. Daarom is het van belang om inzicht te hebben in de opgaven waar Nederland voor staat. Het kabinet heeft, op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, ingestemd met ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’. Deze startnota vormt een eerste stap naar een gedeelde visie op de omgeving en de te maken politieke keuzes voor de inrichting van Nederland. 17-02

Welkom op de portal voor de Milieu Professionals

De website voor de milieu professionals is in zeer nauwe samenwerking gemaakt met o.a.  milieumanagers, milieuadviesbureaus, milieu bewuste bedrijven om zo verschillende milieuproblematieken bespreekbaar te maken.

De website milieu professionals is het kennis- en relatienetwerk voor milieuprofessionals en alle aanverwanten bedrijfssectoren, en bied voor de milieuprofessional het platform voor ontmoeting, kennisuitwisseling en uiteraard het debat voor de milieuprofessional.
 
Om het portal voor de milieuprofessional zoveel mogelijk mogelijkheden te geven voor kennisontwikkeling en-uitwisseling bied het portal voor de milieu professional  zoveel. Al het zo belangrijke nieuws voor de milieuprofessional is bij elkaar gebracht om een goed nieuws overzicht te geven wat belangrijk is voor de milieu professional
 
De portal voor de milieu professional  heeft als een van de doelstellingen om zoveel mogelijk nieuws te genereren voor de professional op het gebied van milieu en bevordert de formulering van doordachte en delicate oplossingen voor milieuvraagstukken en om de milieuprofessionals op de hoogte te houden en om zo alle kennis te vergaren en op de hoogte te blijven van alle milieuproblemen.

meer nieuws

17-02-2017 | Benoeming directeur-generaal Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu
17-02-2017 | 1,8 miljoen voor meer innovatieve plantaardige voedselproducten
16-02-2017 | Schultz geeft startsein voor aanleg eerste energieneutrale snelweg van Nederland
16-02-2017 | Ministerie IenM behaalt als eerste ministerie certificaat CO2-Prestatieladder
16-02-2017 | Verkiezingsprogramma’s rechtse partijen blind voor duurzaam en milieu
16-02-2017 | Alle peilingen op een rij voor de tweede kamerverkiezingen 2017
16-02-2017 | Europese lidstaten zetten in op grootschalig testen met zelfrijdend vervoer
16-02-2017 | Transportgigant Mammoet vol over op duurzame bamboe
16-02-2017 | Gedoe met postcoderoos administratie verleden tijd
16-02-2017 | Cementlobby haalt Europese hervorming ETS onderuit
15-02-2017 | Snel betere registratie gevaarlijke stoffen in goederentreinen
15-02-2017 | Friese ontwikkelaar mikt op zonnepanelenfabriek in Delfzijl
15-02-2017 | Heel Nederland is het eens met Groningen: stop met gas
15-02-2017 | Overzicht windenergie: De voor- en nadelen van windmolens en windparken
15-02-2017 | Cosmetische producten zitten nog steeds vol plastic
14-02-2017 | Giftig haaienvlees gemengd met visproducten
14-02-2017 | De Nationale Proeftuin Precisielandbouw komt er aan
14-02-2017 | Alle stemwijzers, kieswijzers en kieshulpen op een rij voor de verkiezingen 2017
13-02-2017 | Schultz start aanpak fileknelpunt A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda
13-02-2017 | VPRO Tegenlicht: Superfort Europa
12-02-2017 | Vrijhandel of protectionisme: de ene bescherming is de andere niet
12-02-2017 | Vanuit je schulp de democratie bestoken helpt de samenleving niet
12-02-2017 | Stappenplan energiezuinige dakisolatie als gratis e-book
11-02-2017 | Duurzame landbouw langs de Brabantse Kleine Beerze
11-02-2017 | Duurzaam wonen: niet zo moeilijk als je denkt
09-02-2017 | Statiegeld op flesjes en blikjes succes in Apeldoorn
09-02-2017 | Nieuwe technologie versnelt biobased economy
07-02-2017 | Burgers en overheid versterken elkaar via civic crowdfunding
07-02-2017 | Energierekening bestaat voor een steeds groter deel uit belasting
07-02-2017 | Het Falen van Links (deel 1)
Leeg