Leeg

Nieuws

Welkom op de portal voor de Milieu Professionals

De website voor de milieu professionals is in zeer nauwe samenwerking gemaakt met o.a.  milieumanagers, milieuadviesbureaus, milieu bewuste bedrijven om zo verschillende milieuproblematieken bespreekbaar te maken.

De website milieu professionals is het kennis- en relatienetwerk voor milieuprofessionals en alle aanverwanten bedrijfssectoren, en bied voor de milieuprofessional het platform voor ontmoeting, kennisuitwisseling en uiteraard het debat voor de milieuprofessional.
 
Om het portal voor de milieuprofessional zoveel mogelijk mogelijkheden te geven voor kennisontwikkeling en-uitwisseling bied het portal voor de milieu professional  zoveel. Al het zo belangrijke nieuws voor de milieuprofessional is bij elkaar gebracht om een goed nieuws overzicht te geven wat belangrijk is voor de milieu professional
 
De portal voor de milieu professional  heeft als een van de doelstellingen om zoveel mogelijk nieuws te genereren voor de professional op het gebied van milieu en bevordert de formulering van doordachte en delicate oplossingen voor milieuvraagstukken en om de milieuprofessionals op de hoogte te houden en om zo alle kennis te vergaren en op de hoogte te blijven van alle milieuproblemen.

meer nieuws

17-07-2018 | Nederland treedt toe tot wereldwijde circulaire kopgroep
17-07-2018 | Ierland haalt investeringen weg uit fossiele energie
17-07-2018 | Kledingberg stijgt: tijd voor kledingdieet
17-07-2018 | Nieuwe rekentool voor grootschalige opslag elektriciteit
17-07-2018 | Landdegradatie is de moeder van de klimaatverandering
17-07-2018 | Tien peperdure misverstanden over wondermiddel waterstof
15-07-2018 | Antwoord op vijf vragen over opslag van zonnestroom
15-07-2018 | Hoe groot moet je tuin zijn om er van te kunnen eten?
13-07-2018 | Het einde van MVO, wanneer wordt ondernemen maatschappelijk relevant?
13-07-2018 | Eindhoven Airport proefcasus voor duurzame ontwikkeling luchtvaart
12-07-2018 | Concept-verkeersverdelingsregel aangemeld in Brussel
12-07-2018 | Aanpak spooroverwegen voor een veilig spoor
11-07-2018 | EU wetgeving beschermt consumenten niet tegen voedselschandalen
11-07-2018 | SDE+ regeling voor hernieuwbare energie opnieuw opengesteld
10-07-2018 | Hoofdlijnen klimaatakkoord: hopen dat het gaat lukken
10-07-2018 | Chinees isolatiemateriaal blaast gat in ozonlaag
10-07-2018 | Overshoot day dit jaar op 1 augustus
10-07-2018 | Europa gaat voor eigen leger en uitbreiding wapenindustrie
08-07-2018 | Het klimaat verandert al voordat de zeespiegel stijgt
05-07-2018 | Alkmaar wil energie handelsplatform voor bedrijventerrein
05-07-2018 | Goed kwartaal voor zonne-energie, wind doet het minder
03-07-2018 | 2 graden opwarming brengt veel groter klimaatrisico mee
03-07-2018 | Banken nog steeds betrokken bij ontbossing en landroof
03-07-2018 | Groningse Energiebank stap naar gasvrij Nederland
02-07-2018 | Commerciële lobbygroep brengt bioveiligheid in gevaar
02-07-2018 | Vliegbelasting lost klimaatrisico luchtvaart niet op
02-07-2018 | Partijen bundelen krachten voor duurzaam vliegen
02-07-2018 | Keten voedingsindustrie wordt duurzamer en tekent convenant
02-07-2018 | Minister sluit akkoord voor veiliger Schiphol
01-07-2018 | Veranderend subsidielandschap voor zonnepanelen

Nieuws

Leeg