Leeg

Nieuws

Welkom op de portal voor de Milieu Professionals

De website voor de milieu professionals is in zeer nauwe samenwerking gemaakt met o.a.  milieumanagers, milieuadviesbureaus, milieu bewuste bedrijven om zo verschillende milieuproblematieken bespreekbaar te maken.

De website milieu professionals is het kennis- en relatienetwerk voor milieuprofessionals en alle aanverwanten bedrijfssectoren, en bied voor de milieuprofessional het platform voor ontmoeting, kennisuitwisseling en uiteraard het debat voor de milieuprofessional.
 
Om het portal voor de milieuprofessional zoveel mogelijk mogelijkheden te geven voor kennisontwikkeling en-uitwisseling bied het portal voor de milieu professional  zoveel. Al het zo belangrijke nieuws voor de milieuprofessional is bij elkaar gebracht om een goed nieuws overzicht te geven wat belangrijk is voor de milieu professional
 
De portal voor de milieu professional  heeft als een van de doelstellingen om zoveel mogelijk nieuws te genereren voor de professional op het gebied van milieu en bevordert de formulering van doordachte en delicate oplossingen voor milieuvraagstukken en om de milieuprofessionals op de hoogte te houden en om zo alle kennis te vergaren en op de hoogte te blijven van alle milieuproblemen.

meer nieuws

14-12-2018 | Zienswijzen Lelystad Airport in januari van start
14-12-2018 | Zonneauto Lightyear al bij introductie te leasen
14-12-2018 | 10 circulaire oplossingen van jonge denktank
13-12-2018 | De 5 slimste anti-plastic campagnes van Nederland in 2018
13-12-2018 | Menno Bentveld over onze haat-liefde verhouding met plastic
13-12-2018 | Minister Van Nieuwenhuizen: Aanpassingen nodig voor terugkeer Stint op de weg
12-12-2018 | Begin het nieuwe jaar goed, voor jezelf, voor Duurzaamnieuws en voor het klimaat
11-12-2018 | Hoe Gele Hesjes de armoede van Europa tastbaar maken
11-12-2018 | VPRO Tegenlicht: de aarde draait door
11-12-2018 | Slim laden van elektrische auto’s kan overbelasting stroomnet voorkomen
11-12-2018 | Meer banen in hernieuwbare energie en energiebesparing
11-12-2018 | Na Shell krijgen nu ook andere olieboeren groene resoluties om de oren
11-12-2018 | Zo kun je boer worden zonder land te bezitten
11-12-2018 | Van Veldhoven smeedt circulaire coalitie op Klimaattop
10-12-2018 | Nieuw fonds voor groen beleggen in duurzame energieprojecten
09-12-2018 | VPRO Tegenlicht: future fashion
09-12-2018 | Jongeren willen meer concrete oplossingen voor klimaatproblemen
09-12-2018 | Te weinig biomassa om klimaatakkoord te halen
09-12-2018 | Klimaatcrisis gaat over meer dan alleen fossiele brandstoffen
09-12-2018 | Hormoonverstoorders in cosmetica veroorzaken vroegere puberteit bij meisjes
09-12-2018 | Technologie kan CO2-uitstoot pas in 2050 voldoende laten dalen
06-12-2018 | Rijk, provincies, gemeenten en partners presenteren plan voor veilig verkeer
04-12-2018 | Groene waterstof helpt verzwaring elektriciteitsnetten
04-12-2018 | Aanbesteding nieuwe windparken opnieuw zonder subsidie
04-12-2018 | Grondtonen van een falende samenleving
03-12-2018 | Vier een groene kerst onder je adoptieboom
03-12-2018 | Virtual reality maakt mensen milieubewuster
03-12-2018 | PLUS en Philips beloond met Kristalprijs 2018
03-12-2018 | Waterinnovatieprijs 2018 uitgereikt
02-12-2018 | Nederland spil in illegale handel gentech veevoer

Nieuws

Leeg