Leeg

Nieuws

Welkom op de portal voor de Milieu Professionals

De website voor de milieu professionals is in zeer nauwe samenwerking gemaakt met o.a.  milieumanagers, milieuadviesbureaus, milieu bewuste bedrijven om zo verschillende milieuproblematieken bespreekbaar te maken.

De website milieu professionals is het kennis- en relatienetwerk voor milieuprofessionals en alle aanverwanten bedrijfssectoren, en bied voor de milieuprofessional het platform voor ontmoeting, kennisuitwisseling en uiteraard het debat voor de milieuprofessional.
 
Om het portal voor de milieuprofessional zoveel mogelijk mogelijkheden te geven voor kennisontwikkeling en-uitwisseling bied het portal voor de milieu professional  zoveel. Al het zo belangrijke nieuws voor de milieuprofessional is bij elkaar gebracht om een goed nieuws overzicht te geven wat belangrijk is voor de milieu professional
 
De portal voor de milieu professional  heeft als een van de doelstellingen om zoveel mogelijk nieuws te genereren voor de professional op het gebied van milieu en bevordert de formulering van doordachte en delicate oplossingen voor milieuvraagstukken en om de milieuprofessionals op de hoogte te houden en om zo alle kennis te vergaren en op de hoogte te blijven van alle milieuproblemen.

meer nieuws

19-04-2018 | Europa maakt begin met kringloopeconomie
19-04-2018 | Ser: energietransitie moet samengaan met investeren in mensen
17-04-2018 | Meeste Nederlanders bezorgd om bijensterfte
17-04-2018 | Persvrijheid in centraal europa zwaar onder druk
17-04-2018 | Markt voor vleesvervangers neemt snel toe
17-04-2018 | Lokale kringlopen sleutel voor melkveehouderij van de toekomst
16-04-2018 | Studio Energie – Een beter Shell begint bij jezelf
16-04-2018 | Aegon drukt door en steunt Follow This in klimaatresolutie Shell
15-04-2018 | Bijziend in eigen dorp
15-04-2018 | Onderzoek: echte prijs van hamburger bijna de helft hoger
15-04-2018 | Oratie Jan Jonker bij de aanvaarding van de leerstoel Emile Francqui
13-04-2018 | Klimaatakkoord voor minder broeikasgassen in de zeevaart
13-04-2018 | Crisisoefening Shining Spring
13-04-2018 | Volvo Trucks levert eerste geheel elektrische vrachtauto
13-04-2018 | Nieuwe technologie maakt batterijen schoner
13-04-2018 | China veelbelovende handelspartner in emissieloos vervoer
12-04-2018 | Waarom ozon een gevaar is voor de voedselzekerheid
12-04-2018 | Nieuwe hypotheek helpt miljoenen huizen verduurzamen
12-04-2018 | ECO Coin, cryptomunt gedekt door bomen
12-04-2018 | Binnenvaart sluit akkoord voor minder broeikasgassen
12-04-2018 | Energiehonger blockchain blaast gesloten kolencentrale 2e leven in
11-04-2018 | Studio Energie – Tweemaal #VanGasLos, thuis en in de industrie
10-04-2018 | Millennials praten vooral over duurzaam, doen veel minder
10-04-2018 | Nederlandse overheid weigert transparantie over CO2-normen luchtvaart
10-04-2018 | Vijf manieren om ons voedselsysteem duurzamer te maken
09-04-2018 | VPRO Tegenlicht: Compassie als oplossing volgens George Monbiot
09-04-2018 | Nog geen 10% van grondstoffen wordt hergebruikt
08-04-2018 | Nog steeds verboden pesticiden op importfruit
08-04-2018 | Raad van Kinderen adviseert Jumbo met toekomststoel
08-04-2018 | Energietransitie, mag het ietsje meer zijn? 2

Nieuws

Leeg